Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 21-06-2020

Chủ đề: KÍNH MẾN VÀ VÂNG LỜI CHÚA

Câu Gốc: Phục Truyền 11:1
Ngươi phải kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và hằng gìn giữ điều Ngài truyền ngươi phải gìn giữ, tức là luật lệ, mạng lịnh, và điều răn của Ngài.

Giảng Luận: TĐ. Châu Thanh Thiên Ngọc
HDCT: Chấp sự Tăng Anh Tuấn