Chủ Đề: Chén Đau Thương – Diễn Giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng
Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! Nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống, thì xin ý Cha được nên. Ma-thi-ơ 26:42
Lúc 19h15 ngày 09-04-2020

Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Chấp sự Trịnh Quang Huy

I. Lý Do Chúa Uống Chén Đau Thương
1.Để Chúng Ta Được Hòa Thuận Lại Với Đức Chúa Trời (Rôma 5:9-11)
2.Để Chuộc Tội Cho Con Người (I Giăng 2:2, 24)
II. Mức Độ Của Chén Đau Thương
1.Thể xác
2.Tâm linh
III. Kết Quả Việc Chúa Nhận Chén Đau Thương