Thánh Kinh Hè 2023.

Với chủ đề “Lựa Chọn” Các em thiếu nhi được học 5C: Chọn Đường Ngay Nẻo Chính, Chọn Đi Đường Hẹp, Chọn Từ Bỏ Tội Lỗi, Chọn Chiếu Sáng, Chọn Tỉnh Thức, giúp các em quyết định lựa chọn con đường sống, Con đường yêu mến Đức Chúa Trời, vâng theo tiếng phán Ngài và gắn bó với Ngài. Quyết định đi trong con đường sống là lựa chọn đúng đắn, nhờ đó có thể tiếp tục sống với lựa chọn khi đối diện với cám dỗ, với áp lực và với tham muốn của bản thân để hưởng được phước hạnh như câu gốc chủ đề Thánh Kinh Hè năm nay được chép trong Phục-truyền luật lệ ký 30:19b: ” Vậy, hãy chọn sự sống, cho cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống”.