Linh Lực Từ Đời Sống Cầu Nguyện

659

Trước đây, sách đã được xuất bản với tựa là LINH LỰC DO CẦU (POWER THROUGH PRAYER ). Tác giả: của Edward. M.Bounds, 1913

Dịch giả: Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục – Tổng Liên Hội. 201

Cảm tạ Chúa đã cho cuốn LINH LỰC TỪ ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN được phát hành đúng vào thời điểm Hội Thánh đang dốc đổ tìm cầu Chúa. Sau những năm tháng tưởng chừng cuốn LINH LỰC TỪ ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN như đã đi vào quên lãng. Giờ đây, ai nấy có thể đọc lại cuốn sách có giá trị rất cao về mặt tinh thần, đồng thời để trải nghiệm một đời sống cầu nguyện phong phú hơn nữa.

LINH LỰC TỪ ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN dành cho những người đang để nhiều thì giờ ở riêng với Chúa. Người thiếu cầu nguyện sẽ được khích lệ tăng thêm thời gian cầu nguyện, cũng như hết thảy con cái Chúa nên đọc qua một lần rồi sẽ được thúc giục cầu nguyện như cố Tiến sĩ A.C.Dixon đã viết lời tựa trong bản in đầu tiên như sau:

“… Khi đọc hết câu cuối cùng, tôi cảm thấy mình hiểu biết về đời sống cầu nguyện nhiều hơn khi mới bắt đầu đọc; và điều quý hơn nữa là tôi cảm thấy được thúc giục mạnh mẽ để cầu nguyện. Mỗi trang sách đang rung lên vì nó có con tim và khối óc của một người biết cầu nguyện, quen những ai đã biết cầu nguyện, và nóng lòng mong ước nhiều người khác sẽ biết cầu nguyện”. Hãy gởi cho người thân, bạn hữu như một món quà tinh thần. Giá bìa: 15.000