Kết Thúc Tốt Đẹp

651

Tác giả: David W.F.Wong

· Thánh Kinh chép “Kết thúc một việc tốt hơn khởi đầu việc đó, tính kiên nhẫn tốt hơn tính tự cao”. Chúng ta khởi sự và sống như thế nào là điều quan trọng, nhưng đến cuối cùng, cách chúng ta kết thúc cuộc đời mới đáng kể.

· Tất cả chúng ta đều mong muốn cuộc đời mình có một cái kết tốt đẹp, nhưng điều quan trọng là chúng ta sẽ kết thúc như thế nào? Chúng ta sẽ kết thúc cuộc đời mình ra sao?

· Tất cả tùy thuộc vào việc chúng ta đang làm bây giờ. Chúng ta cần hoàn thành tốt từng chương của cuộc đời mình.

· “KẾT THÚC TỐT ĐẸP”là quyển sách mang tính gây dựng theo nghĩa đúng đắn nhất của từ này. Vừa lên án, vừa thách thức, đây thực sự là một quyển sách “phải đọc”dành cho tất cả những nhà lãnh đạo của Hội Thánh Đức Chúa Trời nói riêng và những môn đồ nghiêm túc của Chúa Cứu Thế nói chung.

· Sách cũng có thêm 15 bài học với những câu hỏi thảo luận về cách kết thúc cuộc đời của những nhân vật nổi tiếng, có thể sử dụng cho chương trình học Kinh Thánh thảo luận của các ban ngành trong Hội Thánh. Giá 30,000VNĐ.