Chúa Nhật 04-10-2020

1258

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 04-10-2020

Chủ đề: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CẦN CÓ CỦA NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA

Câu Gốc: I Ti-mô-thê 3:8
Các chấp sự cũng phải nghiêm trang, không nói hai lời, không nghiện rượu, không tham lợi phi nghĩa.

Giảng Luận: MSNC. Lê Khắc Cường
HDCT: Chấp sự Huỳnh Mai Thiên Quốc

Website: https://httltohienthanh.org
https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org