Trường Chúa Nhật 30-08-2020

1115

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Trường Chúa Nhật – Chúa nhật 30-08-2020

Bài 61: HÃY SUY NGHĨ

Câu Gốc: Ê-Sai 46:8
Hãy nhớ mọi sự đó, hãy tỏ ra là đấng trượng-phu! Hỡi kẻ phạm tội, hãy nghĩ lại! 9Hãy nhớ lại những sự ngày xưa; vì ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta.

Giáo viên: TĐ. Châu Thanh Thiên Ngọc

Website: https://httltohienthanh.org
https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org