Sự Thành Công Của Người Sống Ngay Thật

521

Một người khởi nghiệp bằng việc làm chủ một cửa hiệu quần áo nhỏ mang tên England, với vốn kiến thức và phương châm kinh doanh phải rõ ràng và không được trốn thuế, cửa hàng của ông đã phát triển thành một tập đoàn lớn. Bởi việc kinh doanh ngay thật ngay cả khi tình hình kinh tế khó khăn. Ông đã từng khẳng định quan niệm kinh doanh của mình là trở thành “muối của đất và ánh sáng của thế gian” đồng thời coi trọng đạo đức nghề nghiệp và sự ngay thật của một người cơ đốc. ông đã nói rằng “dù có thất bại đi chăng nữa cũng phải đi bằng con đường chính đáng, bằng đường thẳng. Doanh nghiệp phải ngay thật trong quá trình tạo ra lợi nhuận”….

Hãy tìm ngay cuốn SỰ THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI SỐNG NGAY THẬT để đọc và tìm được câu giải đáp cho chính mình. Giá 15.000đ