Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 05-07-2020

Chủ đề: THEO ĐUỔI MỤC ĐÍCH

Câu Gốc: Phi-líp 3:14
Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục-đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu-gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus-Christ.

Giảng Luận: Mục Sư Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Chấp sự Nguyễn Minh Cảnh