Lược Khảo Các Biến Cố Tận Thế

507

Nguyên tác: THE BIBLE AND FUTURE EVENTS

Tác giả: Cố Tiến sĩ Leon J.Wood (1918-1977); Biên dịch: MS. Hà Huy Việt

– Nội dung sách trình bày sơ lược các biến cố tận thế theo quan điểm tiền thiên hy niên (premillenium) và tiền đại nạn (pretribulation) giúp cho các tín hữu quan tâm đến tương lai thế giới nhưng chưa có cơ hội thâm cứu các sách tiên tri có thể có cái nhìn khái lược về thời kỳ chung kết thế giới.

– Những biến cố chính của kỳ tận thế sẽ được trình bày theo thứ tự thời gian kèm theo những phần Kinh Thánh liên quan và sẽ phân tích những trích đoạn Kinh Thánh quan trọng.

– Cuối mỗi chương có một số câu hỏi ôn giúp độc giả trắc nghiệm kiến thức thu đạt được, hoặc có thể dùng trong các nhóm thảo luận. Giá 40,000 đồng.