Chúa nhật 07-03-2021

1345

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 07-03-2021

Chủ đề: TỘI LỖI

Câu Gốc: Các Quan Xét 21:25

Đương lúc đó, không có vua trong Y-sơ-ra-ên; ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải.

Giảng Luận: MS. Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Chấp sự Trịnh Quang Huy

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org