Chúa Nhật 07-03-2021 Trường Chúa Nhật

1421

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành,
Trường Chúa Nhật Trực Tuyến – Chúa nhật 07-03-2021

Bài 8 – Qua Sông Giô-đanh
Kinh Thánh: Giô-suê 3-4
Câu gốc: I Giăng 14:6
Giáo viên: MsNc. Châu Thanh Thiên Ngọc
Phụ tá Quản nhiệm