Trước Khi Hội Thánh Cất Lên

587

Tập sách nầy mô tả những điều sẽ xảy ra trước khi Chúa cất Hội Thánh lên. Cần nắm bắt được những điều cơ bản nầy rồi thì “mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3)

NỘI DUNG:

• CÁC THÍ DỤ, ẨN DỤ CHÚA CẤT HỘI THÁNH LÊN

• THỜI TRIỆU CHÚA CẤT HỘI THÁNH LÊN

• SỰ CHUẨN BỊ CỦA HỘI THÁNH

• CÁC HIỆN TƯỢNG THUỘC LINH CẦN LƯU Ý

Sách gồm 190 trang giá 65.000đ