Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 16-08-2020

Chủ đề: TÔI NƯƠNG NÁU MÌNH NƠI CHÚA

Câu Gốc: Thi Thiên 16:1
Đức Chúa Trời ôi! xin hãy phù-hộ tôi, vì tôi nương-náu mình nơi Chúa.

Giảng Luận: Mục sư Trần Long Quang
HDCT: Chấp sự Võ Thành Long

Website: https://httltohienthanh.org
Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org