Xây Dựng Gia Đình Vững Mạnh

752

Tất cả chúng ta không ai không ước ao gia đình mình luôn được bình an, hạnh phúc, nhưng làm thế nào để đạt được điều đó? Những người không tin Chúa thường tìm bí quyết cho hạnh phúc gia đình nơi của cải, tiền bạc, những tiện nghi vật chất, học thức và những toan tính riêng của họ.

Nhưng là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta tìm được bí quyết rất đơn giản, với những nguyên tắc làm cẩm nang cho đời sống do chính Chúa dạy, gói gọn trong Kinh Thánh, là Lời Hằng Sống của Ngài.

Những nguyên tắc này được đưa vào khung cảnh đời sống hằng ngày trong gia đình để chúng ta thấy rằng nếp sống bình thường của người tin Chúa là một nếp sống thực sự hạnh phúc, chỉ vì lãng quên hay loại bỏ lời Chúa dạy mà đời sống mới trở nên bất hạnh, bất an mà thôi.

Kính mời quý tôi con Chúa cùng trở lại với Kinh Thánh để XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VỮNG MẠNH qua quyển sách cùng tên do tác giả MINH NGUYÊN biên soạn,với giá bìa 20.000VNĐ.