Trường Chúa Nhật 01-08-2021

1052

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành,
Trường Chúa Nhật Trực Tuyến – Chúa Nhật 01-08-2021

Bài 28 – SA-MU-ÊN PHỤC VỤ ĐỨC CHÚA TRỜI
Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 12:1-25
Câu gốc: I Sa-mu-ên 2:30b
Giáo viên: MsNc. Châu Thanh Thiên Ngọc
Phụ tá Quản nhiệm

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org