Chúa nhật 08-08-2021

1171

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa Nhật 08-08-2021

Chủ đề: ĐỨC CHÚA TRỜI Ở VỚI CHÚNG TA

Câu Gốc: Thi Thiên 46:7
Đức Giê-hô-va vạn-quân ở cùng chúng tôi; Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương-náu của chúng tôi.

Giảng Luận: Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Cô Nguyễn Ngọc Phượng Nghi

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org