Chúa Đứng Bên Tôi

Đa-vít viết Thi-thiên này vào giai đoạn vô cùng khó khăn và đau buồn trong đời ông. Ông buồn rầu vì nhiều lẽ: Những người thù nghịch vui mừng vì ông gặp tai họa, họ nhạo báng ông và mưu hại ông. Trong hoàn cảnh đó, ông tìm kiếm Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài “chinh chiến với người chinh chiến” cùng ông. Cách Đa-vít cầu xin là của người khôn ngoan, hết lòng nương cậy nơi Đấng Toàn Năng trong những lúc nguy nan: Ông hiểu kẻ thù của ông cũng là của Đức Chúa Trời, vì ông là đầy tớ Ngài; ngày đêm ông khẩn cầu Ngài cứu giúp, bênh vực và đánh bại những thù nghịch của ông.

Đây cũng là lời cầu nguyện xin Chúa giải cứu khỏi tay kẻ thù. Có lẽ, Đa-vít đã làm bài thơ nầy trong thời gian bị vua Sau-lơ đuổi theo và tìm cách sát hại. Ông xin Chúa giáng họa cho kẻ thù không phải vì oán ghét, nhưng chỉ muốn trình bày nỗi lòng của ông với Chúa. Đây không phải là lời cầu nguyện để nguyền rủa kẻ thù nhưng cầu xin công lý của Chúa được thể hiện. Phải đặt mình vào hoàn cảnh của Đa-vít, ta mới hiểu được nỗi khổ tâm của ông. Ông là người vô tội, không làm hại ai, nhưng bị người khác ganh ghét và tìm cách giết đi. Trong hoàn cảnh cùng cực và vô lý đó, Đa-vít thấy không thể làm gì khác hơn là cầu nguyện với Chúa. Đa-vít buông tay và để cho Chúa hành động. Ông thưa với Chúa:”Xin hãy cãi cọ cùng kẻ cãi cọ tôi. Hãy chinh chiến với kẻ chinh chiến cùng tôi.”Khi bị hiểu lầm hoặc phải đương đầu với những khó khăn quá sức mình, chúng ta hãy noi gương Đa-vít, trình bày vấn đề với Chúa và để yên cho Chúa hành động.

Khi bị kẻ thù đuổi bắt, ông chỉ mong có người cản đường kẻ thù lại, và có người nói với ông rằng: Ta đến cứu ngươi đây! Đa-vít không đặt ước vọng nơi người nào khác hơn là chính Chúa. Trong hoàn cảnh khó, lắm khi chúng ta cũng có những ước vọng tương tự. Những lúc đó, đừng chạy đến với người nhưng hãy đến với chính Chúa và bày tỏ ước vọng của ta cho Ngài, Chúa sẽ không để chúng ta phải thất vọng. Có thể kẻ thù đang đuổi theo chúng ta mỗi ngày không phải là người nhưng là hoàn cảnh, cám dỗ hay áp lực bên ngoài. Chúng ta cần xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, ngăn cản cám dỗ và giải thoát chúng ta khỏi những áp lực nặng nề. Những khó khăn trong cuộc sống dù lớn đến đâu cũng không thể thắng chúng ta, nếu nương cậy Chúa và để Ngài chiến đấu vì Ngài luôn đứng bên chúng ta.

Những ai đang ở trong tình trạng cô thế, bị bức hại, bị thù hằn vì Danh Chúa Giê-xu, nên học tập cách Đa-vít kêu cầu Đức Chúa Trời, chắc chắn Ngài sẽ nghe và đáp lời. Một trong những người thù mạnh và vô cùng nguy hiểm của Đa-vít là vua Sau-lơ vì nhiều lần vua xua đạo quân hùng hậu nhằm tiêu diệt Đa-vít. Khi cầu xin thiên sứ của Đức Chúa Trời đuổi những người thù nghịch đi, Đa-vít chỉ muốn phó thác hoàn cảnh của ông cho Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài xét đoán người ác và bảo vệ người vô tội. Khi cầu nguyện như thế ông đã cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Giống Đa-vít, chúng ta khẩn cầu Đức Chúa Trời phán với linh hồn mình rằng, Ngài là sự cứu rỗi, và là Đấng ban sự cứu rỗi và niềm hạnh phúc lâu dài cho chúng ta. Sau một thời gian đau khổ, Đa-vít vui trở lại. Ông nói rằng ông sẽ vui vẻ nơi Đức Chúa Trời. Niềm vui trong Đức Chúa Trời và trong sự cứu rỗi Ngài, không dành cho riêng ai mà cho mọi người. Nếu chúng ta kêu cầu Ngài khi linh hồn sầu khổ, lắm khi phải nước mắt vì phiền muộn, thì đúng thời điểm, Ngài sẽ đem chúng ta ra khỏi buồn khổ và ban vui mừng ngập tràn đến nỗi chúng ta sẽ cất tiếng chúc tụng ơn cứu rỗi của Ngài như Đa-vít đã làm.

Xin Chúa cho chúng ta vững lòng tin cậy và phó thác trọn đời cho Ngài, vì Ngài luôn đứng bên chúng ta.