Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 09-08-2020

Chủ đề: GƯƠM THÁNH LINH

Câu Gốc: Ê-phê-sô 6:17
Cũng hãy lấy sự cứu-chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh-Linh, là lời Đức Chúa Trời.

Giảng Luận: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt
HDCT: Chấp sự Văn Công Thanh