Trường Chúa Nhật 04-07-2021

1275

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành,
Trường Chúa Nhật Trực Tuyến – Chúa Nhật 04-07-2021

Bài 24 – ĐỨC CHÚA TRỜI PHÁN CÙNG SA-MU-ÊN
Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 3:1-21
Câu gốc: I Sa-mu-ên 3:9
Giáo viên: MsNc. Châu Thanh Thiên Ngọc
Phụ tá Quản nhiệm

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org