Trường Chúa Nhật 30-05-2021

1041

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành,
Trường Chúa Nhật Trực Tuyến – Chúa nhật 30-05-2021

Bài 19 – SAM-SÔN MẠNH VÀ YẾU
Kinh Thánh: Các Quan Xét 14-15
Câu gốc: I Cô-rinh-tô 10:12
Giáo viên: MsNc. Châu Thanh Thiên Ngọc
Phụ tá Quản nhiệm

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org