Trước Khi Bạn Nói “Tôi Bằng Lòng”

658

Quyết định quan trọng nhất trong đời mỗi chúng ta là tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chủ cuộc đời mình và quyết định thứ hai là tìm đúng người phối ngẫu để có một cuộc hôn nhân thật sự hạnh phúc trong Chúa.

Chắc chắn bạn đã có quyết định chọn Chúa là Chủ cuộc sống tâm linh của chính mình rồi, nhưng có lẽ bạn đang còn phân vân chưa biết phải chọn ai làm người bạn đồng hành cho hành trình còn lại trên đất của mình và liệu người ấy có cùng quan điểm về mọi lãnh vực trong cuộc sống hôn nhân với mình không?

Thân mời bạn cùng tìm đọc tập sách Before You Say “I Do” của tác giả H. Norman Wright và Wes Roberts đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt với đề tựa Trước Khi Bạn Nói “Tôi Bằng Lòng” do Văn Phẩm Nguồn Sống ấn hành. Đây là:

• Một quyển sách giá trị và thực tế cho mọi con cái Chúa trước ngưỡng cửa hôn nhân.

• Một quyển sách cần thiết, có những câu hỏi thảo luận giúp bạn khám phá, học hỏi và tìm được giải đáp cho chính mình.

• Một quyển sách hữu ích giúp những người đã kết hôn có thể rà soát lại những vấn đề thực tế mình đang đối diện.

• Một quyển sách không thể thiếu trong tủ sách Gia Đình của chính bạn!