“Biết Đức Chúa Trời”

544

Đây là một công trình nghiên cứu để thảo luận hầu giúp tín hữu Cơ Đốc hiểu biết Đức Chúa Trời cách rõ ràng, thấu đáo:
• Nguyên tác: Knowing God.
• Tác giả: J.I.Packer.
• Giáo sư tại Regent College, Vancouver, Canada.

Tác giả J.I.Packer có lối viết rất mạnh mẽ nhưng cũng rất dè dặt. Sách vừa giải thích về bản chất Đức Chúa Trời vừa cho biết cách con người có thể liên hệ với Ngài.

Sách gồm có 3 phần:

Phần đầu: tập trung vào lý do và phương cách phải biết Đức Chúa Trời.

Phần thứ nhì: khảo sát về những thuộc tính của Đức Chúa Trời.

Phần thứ ba: tập trung vào một số lợi ích đối với người làm con của Đức Chúa Trời.

Tác giả J.I.Packer cho biết lý do ông viết cuốn sách này vì ông tin rằng không biết Đức Chúa Trời chính là căn nguyên sự yếu đuối của Hội Thánh ngày hôm nay.

Quý con cái Chúa có thể đang quá quan tâm đến vấn đề hiệp một trong Hội Thánh, hoặc làm chứng cho xã hội hay là đối thoại với các Cơ Đốc nhân khác, hoặc với những niềm tin khác. Nhưng xin hãy cẩn thận, vì quá nhiều người trong thời đại chúng ta có vẻ như lơ là đối với vấn đề ưu tiên một, thiết thực nhất của đời sống đó là học để BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI.

“Chúa có phán: Hãy tìm kiếm mặt ta! Lòng con thưa với Chúa rằng: Đức Giê-hô-va ôi, con sẽ tìm kiếm mặt Ngài” (Thi thiên 27:8, RSV).