Trường Chúa Nhật 27-06-2021

547

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành,
Trường Chúa Nhật Trực Tuyến – Chúa nhật 27-06-2021

Bài 23 – LỜI CẦU NGUYỆN CỦA AN-NE ĐƯỢC NHẬM
Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 1-2
Câu gốc: Thi Thiên 62:8
Giáo viên: MsNc. Châu Thanh Thiên Ngọc
Phụ tá Quản nhiệm

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org