Lời Cảm Tạ Ban Thiếu Nhi

153

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hội Thánh, Ban Thiếu Nhi chúng con dâng lên Chúa lời tạ ơn. Cảm ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi đã luôn ở cùng và ban phước cho Hội Thánh Tô Hiến Thành luôn đứng vững và phát triển trong suốt 55 năm qua.

Ban Thiếu Nhi chúng con được nuôi dưỡng, dạy dỗ trong nhà Chúa qua nhiều hoạt động như được sinh hoạt cùng nhau, học lời Chúa, ca ngợi Ngài, và thông công cùng nhau. Mỗi năm chúng con được Hội Thánh tổ chức khóa học Thánh Kinh Hè và đi giã ngoại.

Chúng con được lớn lên về thể chất và cả tâm linh. Biết bao nhiêu thế hệ Thiếu nhi chúng con đã trưởng thành và dâng lên Chuá thân thể, năng lực, để đóng góp xây dựng nhà Cha yêu thương. Chúng con biết ơn cha vô cùng.Chúng con mong rằng Hội Thánh Chúa tại Tô Hiến Thành tiếp tục phát triển và lớn mạnh hơn nữa trong thời gian sau này để chúng con có cơ hội tiếp tục hầu việc và làm vinh hiển danh Ngài.

Chúng con cảm ơn Cha thật nhiều. Amen!