Trường Chúa Nhật 06-06-2021

1118

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành,
Trường Chúa Nhật Trực Tuyến – Chúa nhật 06-06-2021

Bài 19 – SAM-SÔN PHÁ MIẾU ĐA-GÔN
Kinh Thánh: Các Quan Xét 16:1-31
Câu gốc: Ga-la-ti 6:7
Giáo viên: MsNc. Châu Thanh Thiên Ngọc
Phụ tá Quản nhiệm

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org