Trường Chúa Nhật 22-08-2021

1058

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành,
Trường Chúa Nhật Trực Tuyến – Chúa Nhật 22-08-2021

Bài 31 – CẬU BÉ CHĂN CHIÊN ĐƯỢC CHỌN LÀM VUA
Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 16:1-23
Câu gốc: I Sa-mu-ên 16:6
Giáo viên: MsNc. Châu Thanh Thiên Ngọc
Phụ tá Quản nhiệm

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org