Chúa nhật 07-02-2021

664

Chúa Nhật 07-02-2021 Chủ Đề: Nhân Sinh Quan Của Người Cơ Đốc

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 07-02-2021

Chủ đề: NHÂN SINH QUAN CỦA NGƯỜI CƠ ĐỐC

Câu Gốc: Thi Thiên 39:4a

Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối-cùng tôi, Và số các ngày tôi là thể nào;

Giảng Luận: MS. Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Chấp sự Huỳnh Mai Thiên Quốc

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org