Chúa Nhật 11-10-2020

902

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 11-10-2020

Chủ đề: CHẤP SỰ Ê-TIÊN

Câu Gốc: Công Vụ Các Sứ Đồ 6:3
Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh-Linh và trí-khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho.

Giảng Luận: Mục Sư Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Chấp sự Tăng Anh Tuấn

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org