Chúa Nhật 20-09-2020

1278

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 20-09-2020

Chủ đề: CHIẾN TRẬN GIÊ-RI-CÔ

Câu Gốc: Thi Thiên 103:9
Ấy là Ngài tha-thứ các tội-ác ngươi, Chữa lành mọi bệnh-tật ngươi,

Giảng Luận: TĐ. Châu Thanh Thiên Ngọc
HDCT: Chấp sự Nguyễn Minh Cảnh

Website: https://httltohienthanh.org
https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org