Chúa Nhật 27-09-2020 Bồi Linh

1528

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 27-09-2020

Chủ đề: TRUNG TÍN

Câu Gốc: Ga-la-ti 5:22
Nhưng trái của Thánh-Linh, ấy là lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhân-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ.

Giảng Luận: Mục sư Mã Phúc Hiệp
HDCT: Chấp sự Tăng Anh Tuấn

Website: https://httltohienthanh.org
https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org