Chúa Nhật 27-09-2020 Ngợi Khen Thờ Phượng

1166

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 27-09-2020

Chủ đề: BÀI CA BÌNH AN

Câu Gốc: Ê-Sai 55:12
Vì các ngươi sẽ đi ra vui-vẻ, được đưa đi trong sự bình-an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca-hát, mọi cây-cối ngoài đồng sẽ vỗ tay.

Giảng Luận: Mục Sư Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Cô Nguyễn Ngọc Phượng Nghi

Website: https://httltohienthanh.org
https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org