Truyền Giảng 21-11-2020

778

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Truyển Giảng – Thứ Bảy 21-11-2020

Chủ đề: CHÚA TÌM KIẾM TỘI NHÂN

Câu Gốc: Lu ca 19:10
Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.

Giảng Luận: Mục Sư Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Anh Phương Toàn

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org