Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Truyển Giảng – Thứ Bảy 18-07-2020

Chủ đề: ĐỜI SỐNG PHONG PHÚ

Câu Gốc: Giăng 10:10
Kẻ trộm chỉ đến cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.

Giảng Luận: Mục Sư Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Bà Lê Thị Hoàng Yến