Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 19-07-2020

Chủ đề: TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THIẾU NHI

Câu Gốc: II Ti-mô-thê 3:15
và từ khi con còn thơ-ấu đã biết Kinh-thánh vốn có thể khiến con khôn-ngoan để được cứu bởi đức-tin trong Đức Chúa Jêsus-Christ.

Giảng Luận: Mục Sư Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Bà Trần Thị Song Thương