Trường Chúa Nhật 15-08-2021

892

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành,
Trường Chúa Nhật Trực Tuyến – Chúa Nhật 15-08-2021

Bài 30 – SỰ BẤT TUÂN CỦA SAU-LƠ
Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 15:1-35
Câu gốc: I Sa-mu-ên 15:22
Giáo viên: Mục sư Lê Đức Trịnh
Phụ tá Quản nhiệm

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org