Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 03-05-2020

Chủ đề: ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG THAY ĐỔI

Kinh thánh: Dân Số Ký 23:1-30
Câu Gốc: Dân Số Ký 23:19a
“Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, Cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải.”

Giảng Luận: Mục sư Lê Đức Trịnh
Phụ tá Quản nhiệm
HDCT: Chấp sự Võ Thành Long