TCN online Bài 42 – SỰ SỤP ĐỔ CỦA Y-SƠ-RA-ÊN VÀ GIU-ĐA

1667

Chúa Nhật 03-05-2020 Trường Chúa Nhật

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành,
Trường Chúa Nhật Trực Tuyến – Chúa nhật 03-05-2020

Bài 42 – SỰ SỤP ĐỔ CỦA Y-SƠ-RA-ÊN VÀ GIU-ĐA
Kinh Thánh: Mi-chê 1:1-16
Câu gốc: Châm Ngôn 16:18
Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.

Giáo viên: Mục Sư Lê Đức Trịnh
Phụ tá Quản nhiệm