Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 31-05-2020

Chủ đề: TÔI SẼ ĐEM EM VỀ

Câu Gốc: Sáng Thế Ký 44:32b
Nếu con không đem em về cho cha, thì sẽ cam tội cùng cha mãi mãi.

Giảng Luận: Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Chấp sự Văn Công Thanh