Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Truyển Giảng – Thứ Bảy 06-06-2020

Chủ đề: BẠN CẦN GÌ?

Câu Gốc: Ê-sai 26:3
Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.

Giảng Luận: Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Cô Minh Phượng

Sau đây là một số hình ảnh chương trình Truyền Giảng ngày 06-06-2020

Chương trình truyền giảng có khoảng 70 người tham dự, trong đó có 3 thân hữu và 1 thân hữu đã tiếp nhận chúa.