Trường Chúa Nhật 18-07-2021

1145

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành,
Trường Chúa Nhật Trực Tuyến – Chúa Nhật 18-07-2021

Bài 26 – SỰ BẤT TUÂN ĐEM SỰ ƯU SẦU
Kinh Thánh: Giô-suê 20; I Sa-mu-ên 6
Câu gốc: Thi Thiên 34:14a
Giáo viên: Mục sư Lê Đức Trịnh
Phụ tá Quản nhiệm

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org