Cơ Đốc Nhân Và Vấn Đề Dịch Bệnh Trong Thời Kỳ Cuối Rốt

Câu gốc: “Sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời.”         – Lu-ca 21:11 –

Diễn giả: Mục sư Trịnh Chiến
HDCT: Chấp sự Tăng Anh Tuấn