Chúa nhật 11-04-2021

1210

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa Nhật 11-04-2021

Chủ đề: SỐNG CHO CHÚA VÀ VÌ CHÚA

Câu Gốc: Ma-thi-ơ 6:21

Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.

Giảng Luận: MsNc. Châu Thanh Thiên Ngọc
HDCT: Chấp sự Nguyễn Lương Bằng

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org