Trường Chúa Nhật 11-07-2021

1212

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành,
Trường Chúa Nhật Trực Tuyến – Chúa Nhật 11-07-2021

Bài 25 – HÒM GIAO ƯỚC BỊ CƯỚP
Kinh Thánh: I Sa-mu-ên Chương 4-6
Câu gốc: Châm Ngôn 3:5-6
Giáo viên: Mục sư Lê Đức Trịnh
Phụ tá Quản nhiệm

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org