Trường Chúa Nhật 20-06-2021

758

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành,
Trường Chúa Nhật Trực Tuyến – Chúa nhật 20-06-2021

Bài 22 – LIÊN HỆ HỌ HÀNG
Kinh Thánh: Ru-tơ chương 2, 3, 4
Câu gốc: Phục Truyền 5:10
Giáo viên: Mục sư Lê Đức Trịnh
Phụ tá Quản nhiệm

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org