Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 10-05-2020

Chủ đề: HIẾU KÍNH CHA MẸ

Kinh Thánh Ê-phê-sô 6:1-4
Câu Gốc: Ê-phê-sô 6:1
Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm.

Giảng Luận: Mục sư Phan Quang Trung
HDCT: Chấp sự Tăng Anh Tuấn