Lễ Thành Hôn
Chú rể: Trần văn Tẻn
Cô Dâu: Trần Lệ Dung
Cử hành Hôn lễ: MSQN. Nguyễn Ngọc Dũng
Ngày 23/03/2019

Lễ Thành Hôn
Chú rể: Bửu Thành
Cô Dâu: Thảo Nguyên
Cử hành Hôn lễ: MSQN. Nguyễn Ngọc Dũng
Ngày 23/03/2019