Chúa Nhật 25-10-2020

925

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 25-10-2020

Chủ đề: THÁNH CHỨC CHẤP SỰ

Câu Gốc: I Ti-mô-thê 3:13
Vì ai khéo làm chức-vụ mình thì được bực cao-trọng và lòng rất dạn-dĩ trong đức-tin đến Đức Chúa Jêsus-Christ.

Giảng Luận: Mục Sư Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Chấp sự Trần Thị Mỹ Dung

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org