Chúa Nhật 28-02-2021 Trường Chúa Nhật

772

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành,
Trường Chúa Nhật Trực Tuyến – Chúa nhật 28-02-2021

Bài 7 – Sợi Dây Màu Điều
Kinh Thánh: Giô-suê 2:1-24
Câu gốc: I Giăng 1:7
Giáo viên: MsNc. Châu Thanh Thiên Ngọc
Phụ tá Quản nhiệm