Trường Chúa Nhật 13-06-2021

1136

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành,
Trường Chúa Nhật Trực Tuyến – Chúa nhật 13-06-2021

Bài 21 – RU-TƠ THEO NA-Ô-MI
Kinh Thánh: Các Quan Xét 16:1-31
Câu gốc: Ru-tơ 1:16
Giáo viên: MsNc. Châu Thanh Thiên Ngọc
Phụ tá Quản nhiệm

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org